Diverse Invalshoeken

Zondag, 6 december 2015

223 woorden - leestijd ca. 1:14 min.

Als trainer ben ik zelf ook altijd geïnteresseerd in de diverse invalshoeken om je verder te ontwikkelen op persoonlijk vlak.In de loop van de tijd heb ik eenaantal boeken en daarmee schrijvers rondom dit thema om mij heen verzameld. Ik kan zeer geboeid raken over de theorie van Deepak Chopra die stelt, in zijn werk "Spirituele Oplossingen" dat er voor ieder probleem een spirituele oplossing voorhanden is. De oplossing, zo stelt Deepak, dient zich aan wanneer je je bewustzijn verruimt. Erik Bertrand Larssen bekend van de "Helweek" stelt dat je meer kunt dan je denkt. Hij bepleit een haast fysieke oplossing voor het tackelen van je uitdagingen. Zorg dat je top fit bent en dat je je doel helder voor ogen hebt. Als derde schrijver noem ik Robin Sharma, die terwijl ik dit schrijf zich meldt per mail voor een Wibinar (synchroniciteit pur sang). Hij, Robin, hamert op het alleen toestaan van positieve gedachten, iets waar je bijkans een lichamelijke fitheid voor nodig hebt om dit te verwezenlijken. Ten slotte noem ik Richard Branson, de schrijver van het werk met de titel die gelijk is aan mijn levensmotto: "Gaat niet bestaat niet"' . Een levenshouding waarvan ik zelf weet dat deze energie kost en oplevert! Welke invalshoek past bij jou? Spar er met me over per mail remko@wabeke.nl of kom langs :-)


Lees ook

  • Toevallige Ontmoetingen

    Mensen die in de afgelopen jaren een belangrijke rol in mijn leven zijn gaan spelen, heb ik eigenlijk per toeval ontmoet. Soms gepaard met een gelukje, een buitenkansje. Echter, als je al deze "toevallige" ontmoetingen achter… [21-02-2016]

  • Waldorf Astoria

    Deze week een bezoek gebracht aan het Waldorf Astoria Hotel in Amsterdam. Elke woensdagochtend ontbijt ik met een groep ondernemers, kunstenaars en zogenaamde vrije beroepers in Amsterdam. Een van de deelnemers van dit gebeur… [13-05-2015]