100 Maal Duurzaam Inzetbaar

Donderdag, 2 oktober 2014

216 woorden - leestijd ca. 1:12 min.

Deze week de 100ste workshop Lef & Durf gegeven bij een klant in het kader van duurzame inzetbaarheid. Vanaf eind april tot aan deze week 1500 cursisten gesproken over hun visie op de toekomst. De rode draad uit al deze verhalen is dat het raadzaam is je uitrusting te checken ook al schijnt nu de zon nog. De workshop start met een inventarisatie van wat er speelt, binnen het bedrijf en buiten in de maatschappij. En die ontwikkelingen gaan zo hard, dat ik een aantal malen mijn introductie heb moeten bijstellen. Daarna komen alle deelnemers zelf aan het woord. Hierbij is de centrale vraag waar wil je staan over 3 jaar en wat heb je inmiddels opgetuigd om het pad daar naartoe ook te kunnen bewandelen. De verhalen zijn niet te beoordelen in termen van goed of slecht, hooguit in termen als kansrijk of risicovol. De workshop eindigt met de vraag waar je "ENERGIE" van krijgt, broodnodig om je plannen ook waar te kunnen maken. Ik heb, om deze reeks workshops zelf vol te kunnen houden, elke week een weldadigeSHIATSU behandeling enben bewuster gaan eten, ik sta vroeger op en doemijn werk zo dat het erg leuk is.En dat geeft mij dan weer extra energie om mijn eigen plannen te realiseren.


Lees ook

  • Mooi Jaar 2014 En Nu Verder

    Het jaar afgesloten als ober op het dak- en thuislozen Kerstdinervan het Leger Des heils in Amsterdam. Net als mijn fietstocht langs De Rijn naar Basel en het trainen van meer dan 2000 cursisten,met een variant van het Next S… [23-12-2014]

  • Dominee Wabeke

    Mijn grootvader was dominee, predikant. Overleden in 1976 en geliefd, naar ik begreep onder de mensen uit zijn "kring'". Recentheb ik gegetenmet iemand die mij helpt bij het verder positioneren van het label www.RemKoWabeke.n… [01-10-2014]